SIBA College อบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก พระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะพระวิทยากร จากวัดสิงห์ และวัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา ปวช.ปี 2 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION 

X