SIBA COLLEGE

ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018

ผู้อ่าน 0

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวัชรพล ปัญญาพิทักษ์กุล (แม็ก) ศิษย์เก่าสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปี 2557 หนึ่งในทีมงาน ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต  ในโครงการสื่อภาพยนตร์สั้นสามมิติเรื่อง “Inheritor” ได้รับรางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018  นับได้ว่า เป็นการต่อยอดความรู้ทางด้านการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018 1 SIBA College
Scroll Up
X