SIBA COLLEGE
Menu

Pearson แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ SIBA College เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC

ผู้อ่าน 6

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ให้การรับรองหลักสูตร “Business and Technology Education Council (BTEC)” ของ Pearson จากสหราชอาณาจักรอังกฤษเข้ามาสอนอาชีวศึกษาของไทย เป็นหลักสูตรไม่มีการท่องจำ ไม่มีการสอบ แต่เรียนแบบ Case Study สร้างระบบคิด วิเคราะห์ ฝึกแก้ปัญหา และนำเสนอได้ จบแล้วมีงานทำรายได้ดี มีโอกาสไปทำงานในเครือข่ายกว่า15ประเทศ ถือเป็นการพลิกโฉมของการอาชีวศึกษาไทย

และในวันที่8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปภัมภ์ฯ นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้รับเกียรติจาก Mr.Simon Young, Portfolio Director-Asia และผู้ติดตาม บจ. Pearson Education เข้ามาพูดคุยเบื้องต้นในการจัดการศึกษาหลักสูตรBTEC ใน SIBA College โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA College เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในการต้อนรับ ซึ่งในช่วงแรกได้นำเสนอศักยภาพของวิทยาลัยฯ ที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาอาชีวเอกชนมากว่า57 ปี ทั้งนี้  Mr.Simon Young และผู้ติดตามได้อธิบายถึงระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรBTEC และได้ให้โอกาสผู้บริหารได้สอบถามข้อสงสัยถึงระบบการเรียน  เยี่ยมชมสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสอนการโรงแรม และที่ต่างๆ นับได้ว่าเป็นก้าวเริ่มต้น ก้าวใหม่ที่ SIBA College จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่อาชีวศึกษาสากลในเร็วๆ นี้  www.pearson.com

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X