สโมสรลูกเสือกรุงเทพ เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และในฐานะกรรมการลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิ คณะลูกเสือแห่งชาติ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมคณะผู้แทนลูกเสือจากประเทศไทย  ได้เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ที่เมืองมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561

โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การอภิปรายการพัฒนางานลูกเสือ การระดมความคิดจากหลายภาคส่วนในการพัฒนากิจการลูกเสือ ศึกษาดูงานกิจการลูกเสือฟิลิปปินส์และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย ในการประชุมดังกล่าว คนไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X