SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 ก่อนฝึกงาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2  สาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 จำนวนกว่า 220 คน เพื่อรับเอกสารส่งตัวไปสถานประกอบการ และให้ข้อคิดคำแนะนำจากคณาจารย์ผู้สอนถึงแนวทางการฝึกงาน  

ทั้งนี้ การฝึกงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 320 ชั่วโมง ฝึกงานระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2561 ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X