SIBA College จัดมหกรรมกีฬา SIBA GAMES 2018 “SIBA VOLUNTEER SPIRIT จิตอาสา”

หกรรมการแข่งขันกีฬา SIBA GAMES 2018จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “SIBA VOLUNTEER SPIRIT จิตอาสา” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอาลัย อิงคะวณิช อดีตอธิบดีศาลปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 3 สี คือ แดงโกเมน เหลืองบุษราคัม และเขียวมรกต กิจกรรมในวันดังกล่าว มีการเดินพาเหรดของแต่ละคณะสี การแสดงเชียร์บนสแตนด์ การแสดงในหัวข้อที่กำหนด รวมทั้งการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม รวมทั้งปลูกฝังความเป็นจิตอาสา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ จันทรุเบกษา

ก่อนกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดแข่งขันกีฬามาแล้วเมื่อวันที่ 5, 13 และ 26 กันยายน ที่ผ่านมาภายในวิทยาลัยฯ เพื่อคัดทีมเข้าแข่งขันในวันชิงชนะเลิศ 6 ตุลาคม 2561

X