ผู้บริหาร SIBA College ร่วมเป็นกรรมการการประกวดแข่งขันโครงการเสริมคุณธรรมภายใต้หัวข้อ “บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย”

อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงการเสริมคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ “บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย”ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และสภาวัฒนธรรม เขตจตุจักร ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X