ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาSIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน

X