SIBA College เผยแพร่อาชีพสู่ชุมชนในงานมหกรรมผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

SIBA College โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด จัดบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในงานมหกรรมผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว ซึ่งในงานดังกล่าว ได้มีการสาธิตการผสมเครื่องดื่ม และการทำขนมเอแคลร์ เผยแพร่ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่อาชีพสู่ชุมชนของวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต

X