นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลผลงานคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม PR club จิตอาสาสร้างสื่อ โครงการ Young PR Club ของสภากาชาดไทย

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก SIBA เข้ารับรางวัล 1 ใน 7 คลิปวิดีโอยอดเยี่ยม PR club จิตอาสาสร้างสื่อ การประกวดโครงการ “Young PRClub” ซึ่งเป็นสื่อวิดีโอเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาดของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จากผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันฯ ต่างๆ กว่า 30 ทีม ควบคุมผลงานการผลิตโดย อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ และอาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งอาจารย์ทีมงานของสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. นายนัฐพล ขัติป้อ                       ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  2. นายญาณวรุตม์ประเสริฐฤทธิ์     ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  3. นายธวัชชัย นาดี                        ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  4. น.ส.วิมลวัณย์ คนดี                     ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  5. นายพลภาค กำเกตุ                    ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  6. นายวรัญยู นาอ้อม                      ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  7. นายสุจินต์ บุญทัน                       ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  8. น.ส.สุดารัตน์ สรรพสอน             ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  9. น.ส.อัญมณี ธรรมดี                     ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  10. น.ส.ศิรินภา อินทะบุญศรี            ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ทั้งนี้ นายเดช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ที่ 8 พารากอนซินีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ SIBA College ได้แสดงศักยภาพด้านมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสากล 

X