SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาจีน รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 28 คน โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะผู้บริหารซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี  (ERC)  

X