SIBA College เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญตา มาลัยแก้ว ผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน และ อาจารย์ดำรงค์เดช ผาริโน อาจารย์ประจำสำนักบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X