ชาวจิตอาสา SIBA College เข้าร่วมอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตจตุจักร ได้ประสานงานมายังวิทยาลัยฯเพื่อให้หน่วยงานเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ ๙๐๔ โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย” “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษากว่า ๖๐๐ คนฟังการบรรยาย ในวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER   

X