SIBA College โดยกลุ่มวิชาการบัญชี จัดอบรมการทำบัญชี จากนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ได้เชิญ คุณจิราพรรณ  ยางเงิน วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ทั้งระดับ ปวช. และปวส.

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาได้แนวคิดอาชีพของนักบัญชี และการทำบัญชีสหกรณ์จากวิทยากรที่ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรง การอบรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับวิทยากรอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X