นักศึกษาสาขาการตลาด SIBA College เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018)

อาจารย์ปัญญา สนิทนอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาด นำนักศึกษา ปวส.ปี 1 สาขาการตลาด  เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018) งานครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะฝีมือ จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ รวม 26 สาขา การประชุมวิชาการ ASEAN TVET Conference กิจกรรม One School One Country และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เพิ่อประกอบการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X