สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย

สโมรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์     ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี และ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรฯ ทั้ง 2 ท่าน ให้การต้อนรับคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะลูกเสือ ได้วางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์ครูเพทาย อมาตยกุล  ผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นสโมสรลูกเสือกรุงเทพแห่งแรกในประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครูเพทาย สถานที่จัดแสดงของที่ระลึกเกี่ยวกับกิจการลูกเสือจากทั่วโลก และชมการแสดงซูลู การละเล่นพื้นบ้านของไทย และร่วมร้องเพลงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบลูกเสือด้วยความอบอุ่น ดั่งพี่น้องลูกเสือ สร้างความประทับใจกับลูกเสือมาเลเซียอย่างยิ่ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

X