SIBA College จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอนคนดีศรีอโยธยา ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่น

[vc_row][vc_column][vc_column_text]23 – 24 พ.ค. 61 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอน คนดีศรีอโยธยา โดยมีนักศึกษาใหม่ ปวช. ปีที่ 1 เข้าค่ายในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าค่ายตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ มีกิจกรรมมากมาย เช่น Gang Show ประเพณีวัฒนธรรม ผจญภัย ชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมสร้างความสามัคคี เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารักษ์ความเป็นไทย การปรับตัว ความสามัคคี ระเบียบวินัย และที่สำคัญ คือการเป็นศิษย์ครูเพทาย กิจกรรมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และรองผู้อำนวยการทุกสำนักได้เข้าค่ายนี้ตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสร้างความสุขให้คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาอย่างยิ่ง[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1527656497098-bafb6b5f-8a91-6″ include=”15247,15248,15249,15250,15251,15252,15253,15254,15255,15256,15257,15258,15259,15260,15261,15262,15263,15264,15265,15266,15267,15268,15269,15270,15271,15272,15273,15274,15275,15276,15277,15278,15279,15280,15281,15282,15283,15284,15285,15286,15287,15288,15289,15290,15291,15292,15293,15294,15295,15296,15297,15298,15299,15300,15301,15302,15303,15304,15305,15306,15307,15308,15309,15310,15311,15312,15313,15314,15315,15316,15317,15318,15319,15320,15321,15322,15323,15324,15325,15326,15327,15328,15329,15330,15331,15332,15333,15334,15335,15336,15337,15338,15339,15340″][/vc_column][/vc_row]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X