SIBA COLLEGE

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจ เข้ารับวุฒิบัตรจากผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 1 – 27 เม.ย.61 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ที่จัดขึ้นโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในการนี้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1525659667622-39b7a518-b44d-10″ include=”14852,14853,14854,14855,14856,14857,14858,14859,14860,14861,14862,14863,14864,14865,14866,14867,14868,14869,14870″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X