บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ชิค & ชิวว์ กับกิจกรรมต่างๆ ริมทะเล เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง