SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบเข้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวชิรนาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1511296564415-3924e57c-eef1-2″ include=”11672,11673,11674,11675,11676,11677,11678,11679,11680,11681,11682,11683,11684,11685,11686,11687,11688,11689,11690,11691″][/vc_column][/vc_row]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X