SIBA COLLEGE

SIBA College ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เป็นวิทยาลัยอาชีวะนำรองสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนในโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา นำวิถีพุทธมาปฏิบัติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้อาชีวะ ในการนี้อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์ลัดดา รังษิยาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมและอบรมเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาไปสู่ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา “พระราชทาน” ต่อไปเมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1507696887690-c59e4b59-aa6b-9″ include=”11043,11044,11045,11046,11047,11048″][/vc_column][/vc_row]

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
Scroll Up
X