SpecialAffairEducation2015

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปกรรม โดยนักศึกษาได้นำเสนอเรื่องราว และประสบการณ์การฝึกงานที่ประทับใจระหว่างการฝึกงานมาเล่าสู่กันฟังอย่างมีข้อคิด และสนุกสนาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย SIBA จ.ส.อ.สานนท์ สุแดงน้อย และคณาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ มาชื่นชมในผลงาน และนำสิ่งที่ได้เล่าสู่กันฟังไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังมีผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจ และได้เห็นวิวัฒนาการความรับผิดชอบการทำงานเป็นมืออาชีพของลูกได้อย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ERC

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0

SIBA College โดยการนำของอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน อาทิ องค์กรค้า สกสค. ธนาคารออมสิน KidZania โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวิชาตารางทำการ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวส 2 แผนกคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน ในวันที่ 17 ส.ค. ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน และกรรมการกลางจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม. ทุกท่านที่ร่วมดำเนินการมอบโอกาสแก่เยาวชนของชาติได้พัฒนาตนสู่โลกแห่งงานอาชีพด้วยความมั่นใจ .... ก้าวไกลอีกระดับหนึ่ง

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดอบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง SIBA CONVENTION งานนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรทรงพลัง พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ 'บุคคลิกคลิกความสำเร็จ' น้องๆ SIBA ได้รับข้อคิดลึกซึ้ง และรับพลังบวกจากพี่ไปเต็มๆ

SIBA College เชิญสถานประกอบการมาไว้ที่นี่ ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

ถล่มทะลาย ! SIBA College ขอขอบพระคุณสถานประกอบการกว่า 20 ที่ส่งผู้แทนมาร่วมเปิด โลกทัศน์ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC ชั้น 1) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน-นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะน้องใหม่ ปวช.ปี 1 ที่เพิ่งได้รับโอกาสเปิดโลกทัศน์สู่งานอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครื่องยืนยันนิยามที่ว่า “ที่นี่ SIBA ... เด็กมีงานทำตั้งแต่ .... ยังไม่จบ”

SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต

ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามบริบูรณ์กับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 ด้วยกิจกรรมสุดท้าย การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ERC โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธาน และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้แทนสถานประกอบการ จาก สำนักงาน กสทช., บริษัท C ASEAN, บริษัทพระสุเมรุเครเตอร์ และ บริษัทสยามเจมส์กรุ๊ป ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต ซึ่งงานนี้ต้องขอปรบมือให้คณะกรรมการผู้แทนนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่การวางแผนงาน คัดเลือกกลุ่มตัวแทนนำเสนอทั้ง 16 คน ที่ ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถจริง

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยศูนย์จัดหางาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดหางานให้นักศึกษาหารายได้พิเศษ

ศูนย์จัดการงาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้จัดหางานให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจหารายได้พิเศษ และเสริมทักษะการบริการ  อาทิ Dee Catering, Centara grand, The Emerald, Swissotel Nai Lert Park ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสถานประกอบการต่างๆ ว่านักศึกษา SIBA ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เรียบร้อย และสุภาพอ่อนโยนสมดังมืออาชีพ

SIBA College ร่วมกับ AMARI WATERGATE จัดอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับ AMRI Watergate - Bangkok จัดอบรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรม จำนวน 23 คน ภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู ทุกสาขางาน ได้แก่ งาน F/B งาน Housekeeping งาน FontOffice และงาน Kitchen นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ชัดเจนว่าทุกคนเลือกเส้นทางอาชีพที่ตนชอบ และเห็นอนาคตของตนที่ชัดเจน

SIBA CASUAL เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน!!! ออกให้บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงานทั่วกรุงเทพมหานคร

SIBA CASUAL’59 ออกให้บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงานทั่วกรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรม จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมให้บริการกับโรงแรมต่าง ๆ อาทิ โรงแรม BENEDICT Centara grand , บริษัท ดี เคเทอริ่ง จำกัด และบริษัท IMPACT EH0IBITION CENTER ให้บริการในงาน ITU Telecom World 2016 โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในช่วงแรก

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในช่วงแรกของการฝึกงานที่ผ่านมา โดยได้รับความกรุณาจากกลุ่มอาจารย์นิเทศเข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ในการนี้ อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้นำคณะครู และนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
1 2 3
Scroll Up