ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ  ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี
SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’
SIBA College เชิญสถานประกอบการมาไว้ที่นี่ ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)
SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต
SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยศูนย์จัดหางาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดหางานให้นักศึกษาหารายได้พิเศษ
SIBA College ร่วมกับ AMARI WATERGATE จัดอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู
SIBA CASUAL เปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน!!! ออกให้บริการจัดเลี้ยงในงานแต่งงานทั่วกรุงเทพมหานคร
SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในช่วงแรก
SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน
SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”