SIBA College ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 ณ กองพลทหารม้าที่ 2  กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์
SIBA  สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อรำลึกพระคุณ ครูเพทาย อมาตยกุล เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี แห่งการอนิจกรรม
SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
SIBA College โดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร
SIBA College นำนักศึกษาร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ
สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22
พิธีมอบรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Awards จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ โดยมี Director of Youth Program จากสำนักงานลูกเสือโลกมามอบรางวัลให้แก่เยาวชนไทย
อาจารย์ยุลา อมาตยกุล นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่
SIBA College ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม