รอบรั้วโพธิ์ไทร2017

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Homepro โดยมีคุณชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกำลังพล และคณะ การร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งขณะที่เรียนอยู่ยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยง OT สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากับพนักงานประจำอีกด้วย นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาในสายอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจหลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24 เพื่อฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

SIBA College เปิดสาขาใหม่ !!! “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 รองรับตลาดแรงงาน และความต้องการของนักศึกษา

SIBA College เปิดสาขางาน “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส. เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และรองรับนักศึกษาที่สนใจต่อยอดการเรียนด้านนี้ไปถึงระดับปริญญาตรี โดยจะเปิดในปีการศึกษา 2561 นี้ ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการตรวจมาตรฐานสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา นำโดย ดร.พัทยา จันโทกุล ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้มาตรวจความพร้อมเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเปิดแน่นอน !!!

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสโมสร เข้าร่วมร้องเพลง “สยามมานุสติ” เป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดง “ใต้ร่มฉัตรไทย” เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยความสำนึกคุณของแผ่นดินไทย...แผ่นดินของเรา ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน บนเวทีในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด เป็นศูนย์แรก มีนักศึกษาสาขาการโรงแรมทั้งภาคปกติ และทวิภาคีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธากุล แป้นเมือง กรรมการจากกรมพัฒนาฝึมือแรงงานและประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะอนุกรรมการผู้ได้รับใบอนุญาตอีก 3 ท่าน คือ อาจารย์กิตติกร เรืองขำ อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์ และอาจารย์นราเดช ผู้วานิช มาเป็นกรรมการในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ นายสัญชัย สามารถ ปวช.ปี 1 นายดนุพล ศุภนัตร์ ปวช.ปี 3 และนายปัญญา แซ่ใช่ ปวส.ปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา นิสิต เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม Microsoft Office Specialist World Championship 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 มี.ค.2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีนักเรียน นักศึกษา นิสิต จากโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแข่งขัน ถึง 88 แห่ง ทั้งนี้นายสัญชัย สามารถ ปวช.ปี [...]

นักศึกษา SIBA College ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์งาน Motor Show ประจำปีการศึกษา 2561

Mr.Lawrence Tan, Director Food & Beverage, Impact Exhibition Management Co., Ltd. ได้เข้ามาบรรยายพิเศษ และสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะเข้าทำงานบริการประจำบูทรถยนต์ต่างๆ ในงาน Motor Show 2018 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี ERC ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

SIBA College จัดงาน GOODBYE SENIOR พิธีอำลา อาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และนักศึกษา ปวส.ปี 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมท้ายสุดของปีการศึกษา 2560 ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ กับกิจกรรม GOODBYE SENIOR โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบดอกไม้เป็นที่ระลึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้ร่วม BOOM เพื่อแสดงความยินดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 1 สาขาพาณิชยกรรม / ศิลปกรรม

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 2 สาขาพาณิชยกรรม และศิลปกรรม ในหัวข้อ “ฝึกฝนคน ฝึกฝนตน สู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

SIBA College สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์

อาจารย์สมรภรณ์ บุญคมรัตน์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ จากสาขาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักศึกษา ปวส. ปี 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับ (เส้นทางภาคเหนือ) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ โดยเริ่มต้นเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แวะสักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย วัดภูมินทร์ ชมบ้านประทับใจ คุ้มเจ้าหลวง หรือคุ้มหลวงนครแพร่ แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง ออกเดินทางโดยรถไฟ และเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งทุกคนได้ประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
1 2 3 5
Scroll Up