รอบรั้วโพธิ์ไทร2017

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมกิจกรรม “ถือกล่องรับบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา” ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 18

SIBA College ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เป็นปีที่ 18 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาถือกล่องรับบริจาคฯ ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 14 – 30 กรกฎาคม และ 4,5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์สรุพ์เศณษฐ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการบริหารจัดการหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะด้านหลักสูตรภาษาจีน รวมถึงคณะได้เดินชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการของสาขาต่างๆ อีกด้วย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมโครงการ เพื่อนที่แสนดี BEST BUDDIES เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมให้กับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเพื่อนที่แสนดี (BEST BUDDIES THAILAND) จัดโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี และคณะวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต บรรยายการสัมพันธภาพระหว่างผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ และสติปัญญา กับอาสาสมัครบุคคลปกติ แนวทางในการปฏิบัติตนในการดูแล เป็นต้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียน 653

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาว SIBA ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 แผนก English Programs โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งความรู้ และอิ่มด้วย อาทิ การพับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin) การทำช่อติดหน้าอก (Corsage) โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) หากโรงเรียนใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยฯ 02-939-3000 ต่อ 5401

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนักเรียนปวช.ปีที่ 1 ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และในโอกาสนี้ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสมาชิกชมรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา เข้ารับเข็มบำเพ็ญประโยชน์กับท่านประธานในพิธีดังกล่าวด้วย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมการลงทะเบียนฝึกงาน และเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพโดยมี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ปวช.ปี 1 และ ปวส.ปี 1 รวมถึงกิจกรรมเฉลยพี่รหัส – น้องรหัส โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 222 ภายในวิทยาลัยฯ

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสินประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. กีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นำทีมโดยอาจารย์อนุกูล เตรมะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ด้วยคะแนน 11 : 68 2. กีฬาฟุตบอล ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นำทีมโดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แสงดี อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ด้วยคะแนน 0 : 6 3. กีฬาวอลเล่ย์บอล [...]

SIBA College ส่งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา นำโดยอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมในยุคประเทศไทย 4.0 และศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ อาทิ ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 261 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 (อาคาร อบจ.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
1 2 3 9
Scroll Up