ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ  ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี
SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’
SIBA College นำคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรมเข้าร่วมงาน “ถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก” ครั้งที่ 3 ประลองฝีมือการตำส้มตำ ในการประกวดแข่งขันตำส้มตำ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
SIBA College นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
SIBA College เปิดใจ 2 นักศึกษา “จิตอาสา” จากรั้วประชากรคุณภาพ SIBA College ขณะเดินทางกลับบ้านได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ โดยปฐมพยาบาลขั้นต้น ทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
SIBA College จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง FUNNY TOUR เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวการศึกษานอกสถานที่และการฝึกวิชาชีพเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
SIBA College จัดกิจกรรม Open House 360 “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ