กิจกรรมภายใน

กิจกรรมภายใน

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” และร่วมงานวันวิชาการ 2016 SIBA 4.0 Strart Up

กิจกรรมภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมภายใน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up