รอบรั้วโพธิ์ไทร

ผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ความรู้ทางกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และครอบครัวแก่นักเรียน ปวช.ปี 1

นักเรียนปวช. ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางกฎหมาย โดยนางกฤษณา รัตนาสิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายสุรพันธ์ อรัญนารถ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะวิทยากร มาให้ความรู้ทางกฎหมาย และระบบงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ทราบกระบวนการของศาล และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างดี ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

คณะครู พร้อมด้วยรุ่นพี่ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ชาว SIBA ’2018 ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเองสู่รั้ว SIBA College

เปิดเทอมวันแรกกับกิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy SIBA’2018 โดยมีคณะครู รุ่นพี่ และคณะกรรมการนักศึกษา ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง พร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้คำแนะนำถึงวัฒนธรรมในวิทยาลัยฯ การปรับตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ได้แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจ เข้ารับวุฒิบัตรจากผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 1 – 27 เม.ย.61 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ที่จัดขึ้นโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในการนี้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร SIBA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 โดยการดำเนินงานของฝ่ายวิเทศสหการ (SIBA INTERNATIONAL PROGRAM) ทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยช่วยเหลือด้านการเรียน และความเป็นอยู่อย่างอบอุ่นตลอดการมาศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมครูเพทาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ พร้อม อ.ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร Nanjing Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทางจีนได้นำชมบริษัทที่ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งการจำหน่ายระหว่างประเทศและภายในประเทศ คณะได้เยี่ยมชมและฟังสรุปกระบวนการดำเนินการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการสั่งสินค้า การกระจายสินค้าในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของจีน (ครอบคลุม 6 มณฑล คือ เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง อันฮุน หูเป่ย และเหอหนาน) ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ ตั้งเป้าที่จะทำความร่วมมือกับ Nanjing Institute of Industry Technology ในด้านการฝึกอบรม E-Commerce เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถ ใช้ภาษาจีนและมีทักษะในการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่านเครือข่าย E-Commerce ขั้นนำของจีนได้ เช่น [...]

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Homepro โดยมีคุณชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกำลังพล และคณะ การร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งขณะที่เรียนอยู่ยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยง OT สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากับพนักงานประจำอีกด้วย นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาในสายอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจหลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24 เพื่อฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

SIBA College เปิดสาขาใหม่ !!! “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 รองรับตลาดแรงงาน และความต้องการของนักศึกษา

SIBA College เปิดสาขางาน “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส. เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และรองรับนักศึกษาที่สนใจต่อยอดการเรียนด้านนี้ไปถึงระดับปริญญาตรี โดยจะเปิดในปีการศึกษา 2561 นี้ ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการตรวจมาตรฐานสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา นำโดย ดร.พัทยา จันโทกุล ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้มาตรวจความพร้อมเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเปิดแน่นอน !!!

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสโมสร เข้าร่วมร้องเพลง “สยามมานุสติ” เป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดง “ใต้ร่มฉัตรไทย” เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยความสำนึกคุณของแผ่นดินไทย...แผ่นดินของเรา ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน บนเวทีในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด เป็นศูนย์แรก มีนักศึกษาสาขาการโรงแรมทั้งภาคปกติ และทวิภาคีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธากุล แป้นเมือง กรรมการจากกรมพัฒนาฝึมือแรงงานและประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะอนุกรรมการผู้ได้รับใบอนุญาตอีก 3 ท่าน คือ อาจารย์กิตติกร เรืองขำ อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์ และอาจารย์นราเดช ผู้วานิช มาเป็นกรรมการในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
1 2 3 21
Scroll Up