Saksorn S.

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ พร้อม อ.ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร Nanjing Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทางจีนได้นำชมบริษัทที่ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งการจำหน่ายระหว่างประเทศและภายในประเทศ คณะได้เยี่ยมชมและฟังสรุปกระบวนการดำเนินการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการสั่งสินค้า การกระจายสินค้าในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของจีน (ครอบคลุม 6 มณฑล คือ เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง อันฮุน หูเป่ย และเหอหนาน) ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ ตั้งเป้าที่จะทำความร่วมมือกับ Nanjing Institute of Industry Technology ในด้านการฝึกอบรม E-Commerce เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถ ใช้ภาษาจีนและมีทักษะในการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่านเครือข่าย E-Commerce ขั้นนำของจีนได้ เช่น [...]

คลิปวีดีโอชุด อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ

ขอเชิญชม คลิปวีดีโอ ชุดอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ Thai Empowerment Specialist https://siba.ac.th/wp-content/uploads/2018/04/อาชีวะ-ฝีมือชนคนสร้างชาติ-Thai-Empowerment-Specialist-ภาษาอังกฤษ.mp4   ผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย มูลนิธิเอสซีจี https://siba.ac.th/wp-content/uploads/2018/04/ผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน-คนสร้างชาติ-โดย-มูลนิธิเอสซีจี.mp4

ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน

ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญ มือถือ 094 -336-5336 โทร 02 -939-3000 ต่อ 5561  

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Homepro โดยมีคุณชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกำลังพล และคณะ การร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งขณะที่เรียนอยู่ยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยง OT สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากับพนักงานประจำอีกด้วย นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาในสายอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจหลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24 เพื่อฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล คือ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานรางวัลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

SIBA College เปิดสาขาใหม่ !!! “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 รองรับตลาดแรงงาน และความต้องการของนักศึกษา

SIBA College เปิดสาขางาน “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส. เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และรองรับนักศึกษาที่สนใจต่อยอดการเรียนด้านนี้ไปถึงระดับปริญญาตรี โดยจะเปิดในปีการศึกษา 2561 นี้ ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการตรวจมาตรฐานสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา นำโดย ดร.พัทยา จันโทกุล ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้มาตรวจความพร้อมเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเปิดแน่นอน !!!

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาสาสมัครดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ Royal Jubilee Room อาคาร Challenger Hall เมืองทองธานี

ทวิภาคี MINOR INTERNATIONAL & SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา ปวส. สาขาการโรงแรม ระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ที่จบการศึกษาโดยความร่วมมือกับ SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชม และยินดีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
1 2 3 38
Scroll Up