02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม Open House 360 “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

SIBA College จัดกิจกรรม Open House 360 “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” เปิดโลกทัศน์ของการอาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

SIBA College จัดกิจกรรม Open House 360 “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up” เปิดบ้านหลังใหญ่ต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยนำน้องๆ ชมอาชีพสุดฮิตในยุค 4.0 อาทิ Catwalk กับการถ่ายภาพระดับ Professional ของนักศึกษาสาขากราฟิก ชมโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ จากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประมูลสินค้าสุดแนวสนุกสนานกับนักศึกษาผู้ควบคุมประมูลอันดับหนึ่งของ SIBA เพลิดเพลินกับ Ocean World บนเรือชนาดใหญ่กับภาษาอังกฤษที่ง่าย และลงมือทำขนมสไตล์เกาหลี Cake Pop ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สนุกสนาน ปฏิบัติจริง สร้างความประทับใจให้กับคณาจารย์ และนักเรียนที่พร้อมก้าวเข้าสู่รั้วสีชมพูแห่งนี้

โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Scroll Up