Menu

SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ

ก้าวแรกกับประสบการณ์ตรงในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) กับข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และอาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up