02 939 3000

SIBA College ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

SIBA College ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี โดยมีหน่วยงานในพระอุปถัมภ์ฯ สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Scroll Up