02 939 3000

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ อาคาร SIBA CENTER

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปจากวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี และพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up