02 939 3000

SIBA College ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ครบ 63 ปี และเข้าพบหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสีของโรงเรียน

SIBA College ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ครบ 63 ปี และเข้าพบหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสีของโรงเรียน

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ครบ 63 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนของโรงเรียนฯ และ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง และเข้าพบหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาคณะสีของโรงเรียน

Scroll Up