02 939 3000

คิดดี ทำดี กลุ่มนักเรียนจิตอาสา SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) โดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันราชานุกูล และโรงภาพยนตร์เอสพลานาดรัชดา

คิดดี ทำดี กลุ่มนักเรียนจิตอาสา SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) โดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันราชานุกูล และโรงภาพยนตร์เอสพลานาดรัชดา

SIBA College นำครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) ซึ่งจัดโดย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ และสติปัญญากับอาสาสมัครบุคคลปกติ โดยกลุ่มนักเรียนจิตอาสา SIBA College จำนวนกว่า 20 คน พร้อมด้วย อาจารย์ธงชัย จารุมาศ เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันราชานุกูล และโรงภาพยนตร์เอสพลานาดรัชดา

Scroll Up