กิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy สาขาการบัญชี SIBA College ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

SIBA College กลุ่มวิชาการบัญชี โดยอาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาการบัญชี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy ปีการศึกษา 2560 อย่างอบอุ่น และสนุกสนาน เพื่อสานสัมพันธ์ ความรักความผูกพันระหว่างครู-อาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองในบรรยากาศ ชิค ชิค คูล คูล ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ