Menu
Menu

ประกาศจากสำนักบริการการศึกษา ! นักศึกษาที่มีความประสงค์เช่าตู้ล็อคเกอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อลงทะเบียนจองได้ด้วยตนเองที่สำนักบริการการศึกษา อาคาร SIBA CENTER ชั้น 1

ประกาศจากสำนักบริการการศึกษา ! นักศึกษาที่มีความประสงค์เช่าตู้ล็อคเกอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อลงทะเบียนจองได้ด้วยตนเองที่สำนักบริการการศึกษา อาคาร SIBA CENTER ชั้น 1

ประกาศจากสำนักบริการการศึกษา ! นักศึกษาที่มีความประสงค์เช่าตู้ล็อคเกอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อลงทะเบียนจองได้ด้วยตนเองที่สำนักบริการการศึกษา อาคาร SIBA CENTER ชั้น 1

… รีบด่วน ! ล็อคเกอร์มีจำนวนจำกัด

Scroll Up