02 939 3000

SIBA College เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองร้อยพิเศษลูกเสือวิสามัญ” ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ห้อง 418

SIBA College เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองร้อยพิเศษลูกเสือวิสามัญ” ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ห้อง 418

Scroll Up