02 939 3000

SIBA College ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

SIBA College ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

SIBA College  ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น โดยมีนางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรในพิธี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) #SIBACollege #Vocational

Scroll Up