02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA Hello Day 2017 ให้กับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ด้วยความสนุกสนาน เตรียมความพร้อมสู่รั้วสีชมพู

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA Hello Day 2017 ให้กับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ด้วยความสนุกสนาน เตรียมความพร้อมสู่รั้วสีชมพู

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมปฐมนิเทศ มีการเตรียมความพร้อม และให้ความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขา พร้อมร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเป็นกันเองจากอาจารย์ประจำสาขาวิชา และรับของที่ระลึก SIBA ชิค ชิค คูล คูล โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์  ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention

Scroll Up