02 939 3000

SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

SIBA College ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการนำโดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย และหารือแนวทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Scroll Up