02 939 3000

SIBA College ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้า ด้วยการร่วมซื้อดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์”

SIBA College ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้า ด้วยการร่วมซื้อดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์”

SIBA College ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้า ด้วยการร่วมซื้อดอกป็อปปี้ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายดอกป๊อปปี้ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยคุณหญิงทรงสมร คชเสนีย์ กรรมการจัดการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ พร้อมด้วยดารานักแสดง มาจำหน่ายดอกป็อปปี้ภายในวิทยาลัยฯ    เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์” ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะได้นำไปช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการ และการศึกษาของครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมีดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up