02 939 3000

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และอาจารย์พรรณี คงกระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐาน รับรางวัลครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

Scroll Up