Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าของ SIBA ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up