02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและค่ายภาษาจีน รุ่นที่ 3 ณ ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและค่ายภาษาจีน รุ่นที่ 3 ณ ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์สวีวัล หลิน อาจารย์ He Zhi Hong และนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไต้หวัน และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

Scroll Up