Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและค่ายภาษาจีน รุ่นที่ 3 ณ ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์สวีวัล หลิน อาจารย์ He Zhi Hong และนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไต้หวัน และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up