02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือวางแผนการดำเนินงานวัฒนธรรม ตลอดจนการสืบสาน และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่ต้องร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคุณดวงตา  ฤกษ์ม่วง และคณะกรรมการกว่า 70 ท่านที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุก&ดี (ERC)

Scroll Up