02 939 3000

SIBA College จัดภัตตาคารจำลอง สไตล์ ALOHA Hawaii ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรม

SIBA College จัดภัตตาคารจำลอง สไตล์ ALOHA Hawaii ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรม

ภาพบรรยากาศภัตตาคารจำลอง สไตล์ ALOHA Hawaii ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว พบกับบรรยากาศกลิ่นอายหมู่เกาะฮาวาย พร้อมเครื่องดื่ม และรายการอาหารหลากหลายรายการ รวมถึงดนตรีจังหวะกลอง ฮูลา ฮูลา ซึ่งจัดโดย นักศึกษา ปวส.2/2 สาขาการโรงแรม ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up