วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดภัตตาคารจำลอง สไตล์ ALOHA Hawaii ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาการโรงแรม

ภาพบรรยากาศภัตตาคารจำลอง สไตล์ ALOHA Hawaii ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว พบกับบรรยากาศกลิ่นอายหมู่เกาะฮาวาย พร้อมเครื่องดื่ม และรายการอาหารหลากหลายรายการ รวมถึงดนตรีจังหวะกลอง ฮูลา ฮูลา ซึ่งจัดโดย นักศึกษา ปวส.2/2 สาขาการโรงแรม ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up