02 939 3000

SIBA College ร่วมเป็นกรรมการอาสาสมัครการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

SIBA College ร่วมเป็นกรรมการอาสาสมัครการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการอาสาสมัครการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาในประเทศไทย โดยมีนักกีฬาพิเศษเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 450 คน ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1472933107333-2ee442a5-857a-2″ include=”5772,5773,5774,5775,5776,5777,5778,5779,5780,5781″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up