02 939 3000

กิจกรรมปฐมนิเทศประชากรคุณภาพรุ่นใหม่ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/58 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

กิจกรรมปฐมนิเทศประชากรคุณภาพรุ่นใหม่ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/58 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศประชากรคุณภาพรุ่นใหม่ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/58 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่นและเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up