วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม กับสถานประกอบการด้านการโรงแรม อาทิ โรงแรมดุสิตธานี , โรงแรม CROWN PLAZA เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมครูเพทาย

Scroll Up