02 939 3000

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม กับสถานประกอบการด้านการโรงแรม อาทิ โรงแรมดุสิตธานี , โรงแรม CROWN PLAZA เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมครูเพทาย[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1470031057587-7c6dd685-1558-3″ include=”5346,5347,5348,5349,5350,5351″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up