02 939 3000

SIBA College ร่วมรำลึกคุณูปการและฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College ร่วมรำลึกคุณูปการและฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรำลึกคุณูปการและฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 27 กรกฎาคม 2559 ด้วยการบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาที่นับถือ หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล พร้อมนำดอกไม้ธูปเทียนสักการะพระสรีรางคาร ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

20160727_014849000_iOS

Scroll Up