SIBA College ร่วมรำลึกคุณูปการและฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College ร่วมรำลึกคุณูปการและฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรำลึกคุณูปการและฉลองพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 27 กรกฎาคม 2559 ด้วยการบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาที่นับถือ หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล พร้อมนำดอกไม้ธูปเทียนสักการะพระสรีรางคาร ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

คำถามที่พบบ่อย