วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้แทนผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษาภาคไทยและนักศึกษา English Program ร่วมพิธีแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

Scroll Up